سیامک پورخسروhttps://ghhoshmand.kbstp.ir

* عنوان طرح: پرورش قارچ هوشمند Smart mushroom growing

 

چکیده:

پرورش قارچ هوشمند شامل قارچ رنگی،طعم دار،معدنی و محلول ضد بیماری کپک سبز.قارچ بدلیل قیمت مناسب،انواع ویتامین ها و پروتئین جایگزین گوشت میباشد برگشت سرمایه سریع و ضررش در سود و وفور مواد اولیه در داخل و اشتغالزایی بالا میتوان با فرآوری در تنوع مختلف بخاطر جذابیت محصول در امر صادرات ارزآوری بالایی دارد و در صورت حمایت جدی دولت میتواند جایگزین مناسبی در صنایع و محصولات تحریمی به خاطر سودآوری و ارزآوری بالایی که دارد باشد.

 اهداف: شامل دو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اهداف کوتاه مدت برای مصارف داخلی اهداف بلند مدت برای صادرات همراه با فرآوری محصول علاوه بر کیفیت و مانده گاری و جذابیت محصول به خاطر تنوع رنگ و طعم و ارز آوری بالا