قاسم پیام


عنوان طرح: تولید کف حفاری مورد مصرف در صنعت نفت

drilling foam production 

 

کف حفاری یک عامل کف کننده قوی جهت مصارف حفاری است که ویژگی های کف کنندگی موثری در آب شیرین از خود نشان می دهد. فرمولبندی منحصر بفرد آن سازگاری با غلیظ کنند هایی مثل C.M.C.،که معمولاً برای افزایش ثبات کف بکار برده میشود، می باشد. می باشد.