نوآوران آسمان رایانhttps://RayanUAV.kbstp.ir

عنوان طرح: ارائه خدمات تخصصی دانش‌پایه و آموزش‌های مرتبط با صنعت پهپاد

شرکت پیشرو صنعت آوران رایان گچساران

 

خدمات شرکت:

*تصویربرداری هوایی به وسیله پهپاد و ساخت انواع تیزر و کلیپ

*نقشه برداری هوایی و مدل سازی سه بعدی

*پایش هوایی به وسیله پهپاد با هدف مدیریت بحران و امداد و نجات در مواقع بحران

*پایش های هوایی صنعتی به منظور نظارت بر عملیات و حراست در صنعت، انتقال برق (پایش دکل های برق)، مخابرات (پایش خطوط انقال و دکل های ارتباطی) و ...

*پایش های هوایی جاده ای و ترافیکی به وسیله پهپاد

*سم پایش و محلول پاشی هوایی مزارع کشاورزی به وسیله پهپاد

*تهیه، تجهیز و ارائه خدمات سمپاشی هوایی به وسیله هواپیماهای سبک و فوق سبک

*تهیه و آنالیز تصاویر ماهواره ای به منظور استفاده در کشاورزی هوشمند، پایش مراتع و جنگلها، مدیریت شهری، مدیریت منابع آب و ...

*ساخت پهپادهای کشاورزی و پهپادهای پایش هوایی به صورت عمودپرواز، بال ثابت و VTOL