فتانه هاشمی


* عنوان طرح : راه اندازی فروشگاه تخصصی مادر و کودک

 

درباره طرح:

*فروشگاه انلاین و حضوری کودک پوش
*پوشش ارسال به سراسر کشور
*به کارگیری بیش از صد نفر در اینده نزدیک در قسمت بسته بندی،امار، چیدمان، پشتیبانی مجازی، پیک و ...
*راه اندازی تولیدی پوشاک و تولیدی پاکت پستی و به کارگیری نیروهای بومی
*تبدیل شدن به بزرگترین مجموعه فروش تخصصی ملزومات مادر و کودک در استان و کشور