محمد مهدی پوران فر


* عنوان طرح ( به فارسی و انگلیسی) : ساخت فوم پاش و آبپاش کنترل از راه دور و ربات آتش نشان ground monitor remote control , firefighter robot

 

این طرح در دو فاز طراحی شده است که در فاز اول که مهمترین فاز طرح می باشد یک ground monitor کنترل از راه دور طراحی شده است که دارای سه موتور برای حالت آبپاش است و با تعوض نازل می توان ground monitor را از آبپاش به فوم پاش تبدیل کرد که در حالت فوم پاش به دو موتور نیاز می باشد
و در فاز دوم ربات آتش نشان می باشد که قابلیت حرکت به نواحی مختلف را دارا می باشد
نمونه نیمه صنعتی فوم پاش و آبپاش ساخته شده است و در مرکز انتقال نفت گچساران با موفقیت آزمایش شده است طراحی ربات آتش نشان نیز صورت گرفته است.

 

اهداف طرح شامل تجهیز تاسیسات به سیستم های اطفای حریق کنترل از راه دور و استفاده از ربات آتش نشان و کمترین مواجهه پرسنل آتش نشانی با حریق می باشد.این شامل دو فاز می باشد که فاز اول ground monitor کنترل از راه دور می باشد که از یک ground monitor ساخته می شود و برای حرکت به زوایای مختلف از موتورهای dc استفاده می کند و از سیستم های کنترل و سیستم های کنترل از راه دور نیز تشکیل شده است نیروی محرکه موتورها و سیستم های کنترل از یک باطری تامین می شود فاز دوم ربات آتش نشان می باشد که در واقع یک سیستم محرک برای فاز اول می باشد و ground monitorکنترل از راه دور با تغییراتی روی ربات نصب می شود.