موسی پشت دارhttps://hivakhadamat.kbstp.ir

عنوان طرح: مرکز مشاوره مشاغل ، ایده پردازی و کاآفرینی

 

هدف: فراهم آوردن زمینهای توسعه دانش کارآفرینی، افزایش مهارت، بهره وری متقاضیان در طرحهای مختلف است.

*مرکز مشاوره مشاغل، ایده پردازی و کاآفرینی
*مشاوره شغلی به متقاضیان مشاغل  که هدف تاسیس دارند
*مشاوره شغلی به متقاضیان صاحبان مشاغل قدیمی و سنتی
*جمع آوری اطلاعات جامع از مشاغل در همه زمینه ها
*توسعه فرهنگ استفاده از مشاوره در کسب و کار های جدید و قدیم
*عارضه یابی در تمامی زمینه ها و گوچ کردن افراد برای ادامه و پیشرفت
*ایجاد پل ارتباطی بین صاحبان ایده و سرمایه گذار
*تشویق و ممانعت از فرار سرمایه های افراد بومی به دیگر استانها و کشورها
*آشنایی با روشهای جدید بازاریابی مخصوصا فضای مجازی و کسب و کار آنلاین

*ایجاد درآمد پایدار
*روشهای هزینه در کار
*بازار شناسی نوین
*بازار یابی نوین
*فروش نوین
*روشهای نوین تبلیغات