دوره آموزشی طرح کسب وکار (بیزنس پلن)

رایگان

مرکز رشد واحدهای فناور گچساران برگزار می کند

دوره آموزشی BP

مدرس : هدایت اله فاتح نژاد

کارآفرین

کارشناس مشاور کسب کار در سایت میدون 

مبتکر طرحهای مشاغل زود بازده

 

لینک جلسه متعاقبا اعلام می شود.

 پوستر رویداد

 

 ۱۴۰۲-۰۷-۱۰

 ۱۴۰۲-۰۷-۱۰

 ۱۴۰۲-۰۷-۰۹

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید