سلسله رویدادهای تجربه نگاری کسب وکار- نشست اول

رایگان

اولین نشست سلسله رویدادهای تجربه نگاری کسب وکار

سخنران : جناب آقای افشین مردانی -  مدیرعامل شرکت نوآوران آسمان رایان

تاریخ برگزاری سه شنبه 2 آبان 1402 ساعت 10 صبح

مکان : سالن جلسات مرکز رشد گچساران

لینک جلسه متعاقبا اطلاع داده می شود.

 

 ۱۴۰۲-۰۸-۰۲

 ۱۴۰۲-۰۸-۰۲

 ۱۴۰۲-۰۸-۰۲

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید