کارگاه آموزشی ثبت اختراع

رایگان

مرکز رشد  واحدهای فناورگچساران  در نظز دارد باتوجه به اینکه شرکتهای عضو پارک آگاهی کافی در مورد ثبت اختراع ندارند لذا این مرکز درصدد است در این مورد کارگاه آموزشی ثبت اختراع را به صورت آنلاین برگزار نماید.

سرفصل های دوره :

1- مبانی مقدماتی ثبت اختراع

2- آماده سازی مستندات ثبت

3-نحوه داوری ثبت اختراع

مربی آموزشی : دکتر قنبری - فناور مستقر در مرکز رشدگچساران  

تاریخ برگزاری رویداد :

چهارشنبه 17 آبان 1402   ساعت 10 الی 12 صبح

 ۱۴۰۲-۰۸-۱۷

 ۱۴۰۲-۰۸-۱۷

 ۱۴۰۲-۰۸-۱۷

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید