کارگاه آموزشی ثبت، مالیات وحسابداری شرکت ها

رایگان

مرکز رشد  واحدهای فناورگچساران در نظر دارد  کارگاه آموزشی ثبت، مالیات وحسابداری  ویژه شرکت ها را به صورت حضوری و آنلاین برگزار نماید.

مربی آموزشی :

دکتر جلیل (مشاور مالیاتی ، حسابداری وثبت شرکت ها)

مدیرعامل شرکت حسابداری یکتا تدبیر جلیل

تاریخ برگزاری رویداد : سه شنبه 8 اسفندماه 1402 ساعت 12 تا14 ظهر

حضور فیزیکی فناوران پیش رشد الزامی می باشد.

صدور گواهی نشست برای شرکت کنندگلن در دوره آموزشی

لینک جلسه ساعت 11 روز سه شنبه در همین قسمت بارگذاری خواهد شد.

 

 

 ۱۴۰۲-۱۲-۰۸

 ۱۴۰۲-۱۲-۰۸

 ۱۴۰۲-۱۲-۰۸

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید