کارگاه آموزشی فناوری چه نیازی به مردم شناسی دارد؟

رایگان

مرکز رشد  واحدهای فناورگچساران در نظر دارد  کارگاه آموزشی فناوری چه نیازی به مردم شناسی دارد؟ را به صورت  آنلاین برگزار نماید.

مربی آموزشی :

دکتر کرمی پور (دکترای جامعه شناسی فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبایی)

استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه ادیان ومذاهب قم

تاریخ برگزاری رویداد : شنبه 19 اسفندماه 1402 ساعت 10 تا12 ظهر

 

صدور گواهی نشست برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی

لینک جلسه:

https://meet.google.com/vsq-viod-aei

 ۱۴۰۲-۱۲-۱۹

 ۱۴۰۲-۱۲-۱۹

 ۱۴۰۲-۱۲-۱۹

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .

ثبت نام جدید