برگزاری نشست متقاضیان جدید برای ورود به مرکز رشد گچساران برگزار شد.
۱۴۰۲-۰۶-۱۲

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران، نشست هم‌اندیشی با متقاضیان جدید برای ورود به مرکز رشد در محل ساختمان اداری مرکز رشدگچساران برگزار شد. مدیر مرکز رشد گچساران ابتدا به معرفی مرکز رشدگچساران و واحدهای فناور مستقردرمرکز وبه صورت اجمالی اهداف مراکز رشد وپارک های علم وفناوری پرداخت وسپس وی در ادامه با شنیدن صحبت های فناوران از تعاملات جدید با دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن گفت و اضافه کرد: از مسیر تعامل و ترویج گفتمان مبتنی بر نوآوری و فناوری می توان به توسعه شهرستان،استان و کشور کمک کرد.همچنین وی اظهار داشت:پارک های علم و فناوری به عنوان تنها متولی حوزه فناوری در استان ها هستند و هر گونه فعالیت فناورانه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی می تواند تحت حمایت پارک قرار می گیرد .

و در انتهای این نشست بازدیدی از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز صورت گرفت.