جلسه هم اندیشی با رئیس شورای شهر گچساران برگزار شد.
۱۴۰۲-۰۵-۲۹

جلسه هم اندیشی با رئیس شورای شهر گچساران پیرامون تعاملات مرکز رشد گچساران و شورای شهر برگزار شد دراین جلسه با بهره گیری از واحدهای فناور در توسعه زیست بوم شهری وزیست بوم فناوری شهرستان صحبت شد وقرار شد همکاری های متعددی در این زمینه شکل گیرد.