نشست مشترک مرکز رشد گچساران با دانشکده نفت گاز گچساران برگزار شد.
۱۴۰۲-۰۶-۲۲

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران ، به‌منظور هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک بین سازمانی نشست مشترک مرکز رشد گچساران و دانشکده نفت وگاز گچساران در محل ساختمان مرکز رشد برگزار گردید. مدیر مرکز رشدگچساران دکتر رحیمی با تقدیر از نگاه مثبت جناب آقای دکتر مصلح( رییس دانشکده نفت و گاز گچساران) با تاکید بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر دانشکده نفت گاز گچساران با مرکز رشد افزود: با توجه به پتانسیل‌های متعدد دانشجویان این دانشکده در بخش های مختلف ظرفیت همکاری های متعددی وجود دارد، از جمله :ایجاد وبرگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشستها و رویدادهای تخصصی مختلف با مشارکت دانشکده در ادامه دکتر مصلح رییس دانشکده نفت وگازگچساران با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت‌های موجود پژوهشی و فن­آورانه دانشکده، ایجاد ارتباطات علمی و فناوری از طریق برگزاری رویدادها،همایش ها، دوره‌های آموزشی، ایجاد زمینه‌های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی‌ها و خدمات مرکزرشد و دانشکده قول همکاری همه جانبه دادند.