بیست وسومین جلسه شورای مراکز رشد استان برگزار گردید
۱۴۰۲-۰۶-۲۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران ،دکتر رحیمی دبیر شورای مراکز استان گفت : بیست و سومین نشست شورای مراکز رشد پارک با حضور اعضای شورا برگزار شد. دبیر شورای مراکز استان ادامه داد: پرونده تعدادی از متقاضیان پذیرش در مراکز رشد بررسی وسپس در نهایت از 23 طرح وایده موجود با استقرار 19 طرح در قالب دوره های رشد و پیش رشد موافقت شد.که ازین طرح وایده ها 10درخواست استقرار در مرکز رشد جامع یاسوج، 5درخواست استقرار در مرکزرشد دهدشت و 4درخواست استقرار در مرکز رشد گچساران مورد پذیرش واقع شد. لازم به ذکر است که دبیرخانه شورای مراکز رشد استان در گچساران استقرار یافته است.