بررسی چالش ها وظرفیت های صنعت نفت گچساران
۱۴۰۲-۰۷-۰۴

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران ، به‌منظور هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک بین شرکت نفت ومرکز رشد گچساران نشست مشترکی با مهندس افشاری مسئول امورپژوهشی شرکت نفت وفناوران مستقر درمرکزرشد واحدهای فناور گچساران برگزار شد دراین نشست ابتدا دکتر رحیمی قائم‌مقام رئیس پارک علوم و فناوری و مدیرمرکز رشد گچساران به رسالت مراکز رشد و پارکهای علم فناوری ومعرفی شرکت ها فناور مستقر در مرکز رشد پرداخت وسپس با بیان اینکه فناروان وشرکت های مستقر قابلیت این را دارند که به حوزه پژوهش و فناوری نفت وارد شوند خواستار همکاری مشترکی دراین خصوص شدند. درادامه جناب آقای مهندس افشاری با اعلام رضایت از وجود فناوران و شرکتهای دانش بنیان درسطح شهرستان بیان کردن از طرحها وایده های پژوهشی درحوزه نفت که چالشها و نیازهای شرکت نفت را برطرف کند قطعا حمایت خواهیم کرد درادامه مهندس حسینی همه ما مسئولیت اجتماعی داریم که باید طبق این رسالت درموضوعات تخصصی شهرستان گامی موثر برداریم علی الخصوص درحوزه استعدادیابی در میان دانش آموزان برای ارتقا توانمندیهای علمی شهرستان، استان و کشور. درادامه صحبت ها مهندس عنایت اله اسدپور به طرح دیدگاههای خود پرداختند و پیشنهاد تاسیس مرکزی مشترک حهت ارتقا فعالیتهای علمی و فناوری را ارائه دادند. دربخش پایانی صحبت ها قرار براین شد که جلسه ای با مدیریت شرکت نفت ، نشست های تخصصی ویک مرکز رشد مشترک باشرکت نفت درصورت موافق مجموعه مدیریت نفت وپارک علم وفناوری ایجاد شود تاشاهد ورود فناوری ومرکز رشد به حوزه نفت باشیم. درجلسه شرکتهای مختلف به بیان مسائل، چالشها و پیشنهادات خود پرداختند.