همکاری های مشترک پارک علم و فناوری و شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
۱۴۰۲-۰۷-۱۶

در جلسه ای که در پارک علم و فناوری استان با معاون پژوهشی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، رئیس پارک علم و فناوری، معاون فناوری و نوآوری پارک و دستیار رئیس در امور موسسات برگزار شد، ظرفیت های همکاری و تعامل میان پارک و شرکت نفت گچساران در مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 دکتر محسن فرزین در این جلسه بر آمادگی پارک برای بکارگیری توانمندی های شرکتهای دانش بنیان و فناور عضو پارک در جهت رفع نیازهای فناورانه شرکت نفت گچساران تاکید کرد.

 وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی برای رفع نیاز و کمک به توسعه استان در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز تاکید کرد و خاطر نشان ساخت : بسیاری از نیازهای فنی و فناورانه شرکت نفت گچساران در درون استان قابل تامین و انجام است. .

معاون پژوهشی شرکت نفت گچساران نیز با اشاره با لزوم توسعه پارک علم و فناوری استان ، اهمیت و نقش پارک را در کمک به توسعه صنعت نفت استان تشریح کرد.

افشاری  همچنین آمادگی شرکت نفت را برای همکاری های مشترک فناورانه، استفاده از شرکت های فناور و دانش بنیان پارک برای تامین و رفع نیازهای فنی شرکت نفت، برگزاری رویدادهای استارتاپی و سایر فعالیت های پژوهشی و فناورانه مشترک اعلام کرد.

 معاون فناوری و نوآوری پارک نیز در این جلسه، به تشریح صنایع پایین دستی نفت و زمینه های همکاری پارک و شرکت نفت گچساران برای فعالیت در این زمینه پرداخت .

دکتر منتظر ظهوری به فعالیت ها و ظرفیت های مرکز رشد گچساران اشاره کرده و شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در گچساران و استان را برخوردار از قابلیت ویژه برای کمک به توسعه شرکت نفت به ویژه در زمینه صنایع پایین دستی نفت دانست.

حسین خلیلی، دستیار رئیس پارک در امور موسسات، ضمن تاکید بر استفاده از توانایی های فناورانه بومی استان برای فعالیت در صنعت نفت گچساران، ظرفیت های موجود پارک را برای کمک به موضوعات فنی و نیز خدمات ویژه به کارکنان و خانواده های پرسنل شرکت نفت تبیین کرد.