اولین جلسه شورای مشورتی مرکز رشد گچساران برگزار شد.
۱۴۰۲-۰۷-۲۵

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران، شورایی متشکل از منتخبین فناوران و صاحب نظران مستقر در مرکز رشد گچساران با رویکرد مردمی سازی امور مرکز رشد، توسعه اقتصاد دانش بنیان، ارتقا زیست بوم فناوری و نوآوری شهرستان و بررسی فرصت ها و تهدیدات پیش روی واحدهای فناور و دانش بنیان برگزار شد .دراین نشست مشکلات فناوران بررسی و وراهکارها وتمهیدات لازم برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفت.