مرکز رشد گچساران میزبان دانش آموزان استعدادهای درخشان فرزانگان گچساران بود
۱۴۰۲-۰۷-۲۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران،مرکز رشد واحدهای فناور گچساران جهت آشنایی دانش آموزان با رویکرد آموزش واشاعه فرهنگ کارآفرینی، نوآوری وخلاقیت امروز میزبان دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان گچساران بود در این بازدید علمی که به طول 2ساعت انجامید دانش آموزان ابتدا با پارک علم وفناوری و مرکز رشد و نحوه فعالیت و ورود به مرکز رشد آشنا وسپس طی بازدیدی از شرکتهای مستقر در مرکز با فناوران به بحث وگفت گو پرداختند.