برگزاری اولین جلسه باشگاه بانوان فناور گچساران
۱۴۰۲-۰۹-۳۰

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران، اولین جلسه باشگاه بانوان فناور گچساران در تاریخ پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور گچساران برگزار شد. این جلسه با هدف تعیین بندهای آیین نامه و چارچوب فعالیت این باشگاه، با حضور بانوان فناور تشکیل شد و حدود فعالیت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.پس از گفتگو و بررسی مسائل پیرامون ابعاد فعالیت این باشگاه، پیش نویس نسخه اولیه آیین نامه تعیین گردید که در ادامه متن پیش نویس با نظر رئیس مرکز رشد جناب دکتر رحیمی و رئیس پارک علم و فناوری جناب دکتر فرزین نهایی سازی و موارد تکمیلی اعمال خواهد شد.
در پایان این جلسه نشستی با دکتر محمدی رئیس دانشگاه آزاد واحد گچساران رقم خورد که به معرفی ظرفیت‌های دانشگاه آزاد برای همکاری با فناوران، از جمله کارگاه‌ها و تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و... در راستای ایجاد اشتغال برای دانشجویان و خلق جریان‌های درآمدی برای دانشگاه پرداخته شد.