مرکز رشد گچساران میزبان دانش آموزان شهدای صنعت نفت گچساران بود.
۱۴۰۲-۱۱-۱۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از گچساران،مرکز رشد واحدهای فناور گچساران جهت آشنایی دانش آموزان با رویکرد آموزش واشاعه فرهنگ کارآفرینی، نوآوری وخلاقیت امروز میزبان دانش آموزان شهدای صنعت نفت گچساران بود .

در این بازدید علمی که به طول بیش از 1ساعت انجامید دانش آموزان ابتدا با پارک علم وفناوری و مرکز رشد و نحوه فعالیت  مرکز رشد آشنا وسپس طی بازدیدی از شرکتهای مستقر در مرکز با فناوران به بحث وگفت گو پرداختند.